Grootschalig Publieksonderzoek 2022

Zeker in woelige tijden is het cruciaal om de vinger aan de pols te houden van de bezoeker... 

In het voorjaar van 2022 wordt daarom een nieuw grootschalig publieksonderzoek georganiseerd voor alle Vlaamse bibliotheken. (reeds 145 deelnemers) Gelijktijdig wordt ook een onderzoek georganiseerd bij de Vlaamse cultuurhuizen. 

De partners die het onderzoek aanbieden, organiseerden ook de eerdere grootschalige publieksonderzoeken in 2013 en 2018. (i.s.m. VVC, VVBAD)

Deelnemende bibliotheken kunnen hun publiek bevragen en betrekken, en zullen inzicht krijgen in alle relevante domeinen:

> profiel van de bezoeker/ontlener

> impact van de bibliotheek op de bezoeker (Impact Compass Model)

> de bib van de toekomst

> beleving in de bib

> evaluatie van het aanbod

> infrastructuur en omkadering

> communicatie

> Net Promotor Score

> ... ... ...

Ook kinderen en jongeren zullen deel uitmaken van het onderzoek.

Bibliotheken zullen zich (anoniem) kunnen benchmarken met vergelijkbare bibliotheken en met de Vlaamse resultaten. Naast het persoonlijke individuele rapport, wordt ook een overkoepelend Vlaamse analyse gemaakt om de grote trends vast te stellen. 

Bibliotheken die in 2013 ook deelnamen, zullen hun evolutie kunnen meten.

Na afloop van het onderzoek wordt een workshop 'aan de slag met de resultaten' aangeboden.

* De timing is onderhevig aan het verdere verloop van de Corona crisis en zal in elk geval op een logisch en relevant moment ingepland worden.

Timing

 • In het voorjaar van 2022 (feb > mei) wordt het uitgebreide publieksonderzoek georganiseerd over alle relevante domeinen. Indien Corona hiertoe zou dwingen, kan dit onderzoek uitgesteld worden. Met de huidige ontwikkelingen nemen we aan dat dit niet nodig zal zijn.  Er wordt in overleg met de partners gekeken naar het meest geschikte moment.

 • U kan uw bibliotheek inschrijven voor het onderzoek tot eind november 2021. Uw deelname aan het onderzoek bevestigen kan  via deze link

​​

Methode

 • Via een online bevraging worden de leden bevraagd. Ook afhakers of niet-bezoekers kunnen bereikt worden. De methode uit 2013 wordt hierbij herhaald. Toen bereikte het onderzoek meer dan 90.000 Vlamingen, waaronder ook heel wat niet-leden en afhakers.

 • De vragenlijst kan door de bibliotheken verspreid worden via verschillende kanalen: het ledenbestand, nieuwsberichten, website, sociale media, ... Ook vanuit de stad of gemeente kan gecommuniceerd worden over het onderzoek, zodat ook niet-leden bereikt kunnen worden. Het project team begeleidt de bibliotheken en gemeenten hierin.

 • De vragenlijst wordt volledig gepersonaliseerd voor uw bibliotheek. Zo worden enkel relevante vragen gesteld aan uw leden, afhakers en niet-leden. 
   

 • U heeft ook de mogelijkheid om tot 10 eigen vragen toe te voegen aan het onderzoek, zodat lokaal unieke zaken mee opgenomen kunnen worden.

Resultaten

 • U krijgt een persoonlijk en individueel rapport met praktisch inzetbare resultaten.

 • De individuele rapporten laten u eveneens toe om de resultaten van uw bibliotheek anoniem te vergelijken met gelijkaardige bibliotheken en met de Vlaamse resultaten. 

 • Een Vlaams overkoepelend rapport gaat in op de algemene trends en evoluties over alle bibliotheken heen

De individuele resultaten en rapporten worden enkel aan de bibliotheek bezorgd en blijven verder anoniem.

Bijdrage

Dankzij de grote schaal en de partners waarmee dit onderzoek georganiseerd wordt, kan de kostprijs van het onderzoek laagdrempelig gehouden worden. Voor de prijszetting hanteren we de volgende indeling op basis van de inwonersaantallen van de stad of gemeente waarin de bibliotheek zich bevindt: 

Gemeente < 10K inwoners € 850​

Gemeente < 30K inwoners: € 900

Stad / Gemeente > 30K inwoners: € 975 

Regionale Stad / Gemeente > 40K inwoners: € 1025

Centrumsteden: € 1100

(Prijzen exclusief 21% BTW)

De deelnameprijs kan betaald worden in 2021 of 2022, of gespreid worden over deze jaren (50%/50%)

In geval uw bibliotheek filialen of bijhuizen heeft, maken zij automatisch deel uit van het onderzoek en zullen hun resultaten mee opgenomen worden in het individueel rapport voor uw centrum. Wenst u echter een apart rapport per filiaal? Dat kan. 

Laat in dat geval iets weten aan het project team via info@lmov.be of het contactformulier op deze website.

Impact Compass Model

 • We meten bij dit onderzoek ook de impact die de bibliotheek heeft op de bezoeker. Dit wordt gemeten aan de hand van het Impact Compass Model, gebaseerd op Deens en Brits onderzoek . Hieronder vindt u de 4 dimensies en de bijhorende attributen aan de hand waarvan de impact wordt gemeten.

impact compass model.png