Tweedelig grootschalig publieksonderzoek Vlaamse bibliotheken 2021


* Impact Corona op uw bib: hoe op korte termijn antwoorden op de verwachtingen en bezorgdheden van de eigen bezoekers en afhakers?  - meetmoment in mei 2021

* Grootschalig publieksonderzoek bij leden, afhakers en niet-leden (inclusief kinderen en jongeren)
- najaar 2021


In samenwerking met Universiteit Antwerpen, VVBAD, OP/TIL, cult! en LMR

Het onderzoek in een oogopslag

Deel 1: Impactonderzoek Corona (vrijblijvend)

Wanneer?

 • Mei 2021

 

Doelgroep?

 • Leden van de bib (afgehaakt tijdens Corona of niet)

 

 

Inhoud

 • Ervaring bezoekers tijdens corona

 • Redenen om (tijdelijk) niet te komen

 • Bezorgdheden & Verwachtingen

 • Huidig & Toekomstig gedrag

 • Positieve take-aways uit deze crisis

 • Terugkomst naar bib maximaal faciliteren

 

 

Geen impact op werklast medewerkers

Benchmark (anoniem) met vergelijkbare bibliotheken en Vlaanderen

Vrijblijvend inbegrepen voor bibliotheken die deelnemen aan het publieksonderzoek

Deel 2: Grootschalig publieksonderzoek

Wanneer?

 • Najaar 2021 (november)

 

Doelgroep?

 • Leden van de bib

 • Afhakers en niet-leden

 • Kinderen en jeugd

 

Inhoud

 • Beleving in de bib

 • Bib van de toekomst

 • Evaluatie van het aanbod en activiteiten

 • Infrastructuur en omkadering

 • Communicatie

 • Profiel van de bezoeker/ontlener

 • ...

Geen impact op werklast medewerkers

Benchmark (anoniem) met vergelijkbare bibliotheken en Vlaanderen

Gelijktijdig onderzoek bij de Vlaamse Cultuurhuizen

 • Cross-gebruik & culturele mobiliteit

 • Extra bereik afhakers / niet-leden

Budget kan gespreid worden over 2021 en 2022, of volledig opgenomen worden in 2022.

Voor elke ingevulde enquête wordt 1 m² regenwoud gered van verdwijning. Dit gebeurt in samenwerking met de organisatie World Land Trust. De officiële certificaten worden na het onderzoek samen met uw rapport bezorgd.

De impact van Corona spaart de cultuursector niet. Bibliotheken moesten hun werking sterk aanpassen en moeten het met minder bezoekers stellen. Gelukkig kunnen we stilaan hoopvol vooruitblikken naar beterschap.

 

Het gedrag, de noden en bezorgdheden van de bezoekers en ontleners zijn echter grondig beïnvloed. Het is cruciaal om te weten welk effect de crisis heeft op de gedragingen en verwachtingen van uw bezoekers en hoe u als bibliotheek kunt reageren om hen terug aan te trekken naar uw bib.

wlt.png

In 2013 werd een grootschalig gebruikersonderzoek georganiseerd in samenwerking met Universiteit Antwerpen, VVBAD, VVC (cult!) en LMR. Dit succesvol onderzoek bracht heel wat praktisch inzetbare inzichten over de eigen bezoekers, afhakers en niet-bezoekers. Het onderzoek werd gelijktijdig gevoerd met een onderzoek voor de Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra, waardoor ook erg interessante informatie naar cross gebruik gemeten kon worden. Hoog tijd voor een evolutiemeting! 

Waarom nu een publieksonderzoek?

Omdat het zo'n atypische periode is, wordt het uitgebreide publieksonderzoek pas later georganiseerd (eind 2021, of wanneer Corona het toelaat). Omdat het echter nu tijd voor actie is in het kader van Corona, wordt dit onderzoek nu al aangeboden en wordt er een gratis bijkomende Corona-meting op korte termijn (mei) over de impact van Corona op uw bibliotheek en bezoekers aan gekoppeld voor alle deelnemende bibliotheken. 

U leest alle details op deze pagina.