Reeds 150 Vlaamse bibliotheken nemen reeds deel aan het publieksonderzoek! U kan zich nog inschrijven om deel te nemen tot 14 januari '22

Grootschalig publieksonderzoek Vlaamse bibliotheken 2022

* Grootschalig publieksonderzoek bij leden, afhakers en niet-leden
(inclusief kinderen en jongeren) - voorjaar 2022


In samenwerking met Universiteit Antwerpen, VVBAD, OP/TIL, cult! , Cultuurconnect en LMR

Het onderzoek in een oogopslag

Wanneer?

 • Voorjaar 2022 (feb - mei)

 

Doelgroep?

 • Leden van de bib

 • Afhakers en niet-leden

 • Incl. Kinderen en jeugd

 

Inhoud

 • Beleving in de bib

 • Impact van de bib op de bezoeker (Impact Compass Model)

 • Bib van de toekomst

 • Evaluatie van het aanbod en activiteiten

 • Infrastructuur en omkadering

 • Communicatie

 • Profiel van de bezoeker/ontlener

 • Net Promotor Score

 • ...

Geen impact op werklast medewerkers

Benchmark (anoniem) met vergelijkbare bibliotheken en Vlaanderen

Gelijktijdig onderzoek bij de Vlaamse Cultuurhuizen

 • Cross-gebruik & culturele mobiliteit

 • Extra bereik afhakers / niet-leden

Budget kan gespreid worden over 2021 en 2022, of volledig opgenomen worden in 2022.

Library Books

Voor elke ingevulde enquête wordt 1 m² regenwoud gered van verdwijning. Dit gebeurt in samenwerking met de organisatie World Land Trust. De officiële certificaten worden na het onderzoek samen met uw rapport bezorgd.

wlt.png

In 2013 werd een grootschalig gebruikersonderzoek georganiseerd in samenwerking met Universiteit Antwerpen, VVBAD, VVC (cult!) en LMR. Dit succesvol onderzoek bracht heel wat praktisch inzetbare inzichten over de eigen bezoekers, afhakers en niet-bezoekers. Het onderzoek werd gelijktijdig gevoerd met een onderzoek voor de Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra, waardoor ook erg interessante informatie naar cross gebruik gemeten kon worden. Hoog tijd voor een evolutiemeting! 

Waarom nu een publieksonderzoek?

Omdat het zo'n atypische periode is, wordt dit uitgebreide publieksonderzoek pas later georganiseerd (Begin 2022).

U leest alle details op deze pagina.